Decisions > Supreme Court > Halifax Herald Ltd. v. Nova Scotia (Finance)